APL 2022-03-09

2022-03-09

Idag har jag fortsätt lära mig ett klienthantering system som heter Manage Engine. Jag började med att lära mig det här systemet i Måndags och det du kan köra är att skapa en image av en dator och sen installera det på andra datorer. Det finns även en massa andra funktioner som jag håller på att lära mig.

Jag har även börjat med att reseta en cisco switch som sedan jag ska konfiguera VLAN på.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top