APL 2022-03-11

Idag har jag fortsatt att lära mig hur manage engine fungerar och även skapat den färdiga imagen som sen ska deployas till datorerna.

Började även med MS-100 certifieringen. Vilket är en certifiering inom Microsoft 365

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top