Author name: Albin Håkanson

APL 2022-03-18

Jag har fortsatt med att flytta tenants i Microsoft. Jag har installerat 2 datorer med Windows 10 och Office program. Har även börjat leta efter en lösning på hur vi ska vissa övervakning av kunder på några tvs som vi har på kontoret.

APL 2022-03-16

Idag har börjat med att flytta tenants i Microsoft 365 Jag har även felsökt 3 stycken servrar och installerat ESXI på dom. Har även installerat 1 dator med Windows 10 och program som kunden ska ha på den.

APL 2022-03-11

Idag har jag fortsatt att lära mig hur manage engine fungerar och även skapat den färdiga imagen som sen ska deployas till datorerna. Började även med MS-100 certifieringen. Vilket är en certifiering inom Microsoft 365

Scroll to Top