APL 2022-03-18

Jag har fortsatt med att flytta tenants i Microsoft.

Jag har installerat 2 datorer med Windows 10 och Office program.

Har även börjat leta efter en lösning på hur vi ska vissa övervakning av kunder på några tvs som vi har på kontoret.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top