APL 2022-03-22

Idag har jag installera 5 datorer med Windows 10 och program på dem.

Jag har även dokumenterat och satt upp övervakning för nya kunder.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top