APL 2022-04-04

Idag har jag migrerat 40 domäner till Azure.

Jag har även fortsatt med att dokumentera interna system som jag började mer igår.

1 thought on “APL 2022-04-04”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top