APL 2021-04-01

Jag har felsökt 2 servrar och installerat ESXI på 1 server.

Har även installerat Windows på några datorer till kunder.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top