APL 2022-03-09

2022-03-09 Idag har jag fortsätt lära mig ett klienthantering system som heter Manage Engine. Jag började med att lära mig det här systemet i Måndags och det du kan köra är att skapa en image av en dator och sen installera det på andra datorer. Det finns även en massa andra funktioner som jag håller

APL 2022-03-09 Read More »

Scroll to Top