APL 2022-03-25

Jag har åkt med ut till en kund och fått se hur deras lokaler ser ut och hur dom jobbar.

Har även installerat datorer idag på kontoret.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top