APL 2021-03-30

Idag har jag migrerat kunder i Office365 till Sverige.

Jag har satt upp övervakning för nya kunder.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top